Värmdö Företagargala 22/11

Välkommen till Värmdö företagargala 2018!

En härlig kväll för näringslivet

Vi hyllar och synliggör företag och företagare som genom engagemang och entreprenörskap driver och utvecklar sina verksamheter på Värmdö.

Läs mer på varmdoforetagargala.se