Frukostakademin

Frukostakademin: Skapa framgångsrik beteendeförändring med vetenskapliga verktyg

Arrangör: Företagarna Nacka Värmdö, Nacka kommun och Värmdö kommun
Plats: Gustavsbergsteatern, Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg (Gustavsbergs Centrum)
Tid: Tisdag kl. 7.30-9.30

Frukost står serverat från 07.30. Projektledare och producent: Skuru IK handboll.

OBS! Bokningen är stängd! Möjlighet finns att ställa sig på väntlistan, anmäl som vanligt. Om plats blir ledig blir du kontaktad.

Att påverka andras beteende är en utmaning för de flesta av oss, vare sig det gäller anställda, kunder eller oss själva. Beteendevetenskap ger oss nya verktyg för att kunna styra beteende utan att vara tvingande.

Nya vetenskapliga metoder som Nudging får allt mer uppmärksamhet av företag och organisationer som är intresserade av att bli bättre på att kunna styra beslutprocesser. Nudging är en metod inom beteendeekonomi och handlar om att designa om miljön där beslut fattas för att styra åt ett visst beteende.

Nurit kommer under detta seminarium att introducera konceptet nudging och hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa effektiv beteendeförändring. Vi kommer att gå igenom en vetenskaplig process som kan tillämpas av individer och organisationer för att styra beteende med hjälp av nudging.

Nurit Nobel är doktorand i ekonomisk psykologi med mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag. Kopplat till hennes masterexamen i socialpsykologi, fick Nurit viljan att överbrygga klyftan mellan forskning och praktiska tillämpningar. Hon applicerar insikter från beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta där hon har jobbat bland annat med stora privata och offentliga aktörer såsom ICA, Naturvårdsverket, Cancerfonden och Sweco.

Nurit är medgrundare till Impactually, ett managementkonsultbolag som använder beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta.

Programmet ser ut som följer:
07.50 Allmän information från våra arrangörer
08.00 Huvudtalare: Nurit Nobel
09.10 Frågor och diskussion samt mingel
09.30 Frukostträffen avslutas och fortsatt mingel