KTH Water Challenge

KTH Circular Water Challenge

Arrangör: Värmdö Kommun
Plats: Artipelag
Tid: Onsdag kl. 11.30-13.00

Rundabordsamtal inklusive lunch.
Deltagare på seminariet kommer från bland annat akademin, näringsliv och offentlig förvaltning.

OBS! Eventet är fullbokat! Möjlighet finns att ställa sig på väntlistan, anmäl som vanligt. 

Circular Water Challenge är ett forsknings- och innovationsinitiativ som bygger på EU projektet Water Saving Island som genomfördes 2017. WSI genomfördes tillsammans med åtta små öar i Europa med fokus på att spara 25% av det vatten som producerades på ön. Läs mer om projektet Water Saving Island här >>

Circular Water Challenge är ett nytt initiativ med syftet att undersöka om vi kan bryta det linjära resursflödet för vatten.

I dag har vi utmaningar som  leder till ohållbart eller ojämlikt uttag av färskvatten och utsläpp av vattenburna föroreningar till naturliga vattenförekomster. Projektet förväntas leda till förbättringar genom att i högre grad återanvända vatten.

Vi kommer under uppstartsdagen den 21 november att utveckla projektet tillsammans (att klara ut projektets syfte, mål, metod, upplägg, deltagare och tider), och varje ö kommer att formulera sin egen utmaning kring Circular Water Challenge.

För att lösa denna utmaning kommer forskare och studenter tillsammans med deltagare från öarna att kartlägga och beskriva VA-situationen på ön, och därefter den/de utmaningar som cirkulärt vattenbruk innebär. De deltagande ö-samhällena får:

(a) en kvalificerad genomgång av sina vattenresurser, av de egentliga vattenbehoven, och av sin infrastruktur

(b) en utredning av varsitt objekt som lämpar sig för cirkulärt vattenbruk.

Efter att alla öarna beskrivits i en flerdimensionell modell kommer varje ö att välja ett objekt där vatten kan återanvändas t ex en skola, en by, ett hotell, en småindustri. I detta objekt fördjupas studien.