DIALOGLAB Samskapande

DialogLAB – samskapande för ett gott företagsklimat

Arrangör: Värmdö kommun
Plats: Artipelag
Tid: Onsdag kl. 15.00-17.00

OBS! Bokningen är stängd! Möjlighet finns att ställa sig på väntlistan, anmäl som vanligt. Om plats blir ledig blir du kontaktad.

För att förbättra företagsklimatet på Värmdö har vi öppnat dörren för samskapande mellan företag och kommun genom DialogLAB.

Syftet med Dialoglab är att öka kontaktytorna mellan kommunen och företag och därigenom skapa förutsättningar för behovsdriven utveckling. Målsättningen med DialogLAB är att vi effektiviserar processer för att förenkla för företagen i kontakten med kommunen.

Nu bjuds Ni in till att delta på DialogLAB – vägen in i kommunen för företag.

Under hösten har två DialogLAB genomförts, där tjänstemän från kommunen och företagare träffats för att gemensamt identifiera och arbeta fram konkreta lösningar kring service och bemötande. Vi har identifierat utmaningar, inventerat behov och tagit fram konkreta förslag på lösningar. En av de utmaningarna som identifierats och som gruppen arbetat vidare med är vägen in i kommunen för företag. Som ett svar på detta har gruppen utvecklat ett förslag på en ”Företagsportal”.

Företagsportalen ska göra det lättare för företag att snabbare hitta rätt väg i kommunen. Den 21 november har Du möjlighet att medverka och forma nästa steg i detta arbete.

Vi ser fram emot att träffas och tillsammans fortsätta att utveckla företagsklimatet på Värmdö.