Livesändningen av DialogLAB Testbädd Värmdö Skärgård börjar kl 10.00.

Inom Testbädd Värmdö Skärgård samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Under förmiddagen kommer ni att få ta del av de resultat vi kommit fram till under året.

Program Förmiddag: 
10-10.15 Vattencentrums arbete: David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum
10.15-11.00 Circular water challenge “Vad vi har gjort och vad vi har lärt som vi vill dela med oss av” Anders Nordström, Stockholms Universitet och Christian Pleijel, KTH
11.00-11.30 Seastop: Mats Örblom, Skärgårdsutvecklare Värmdö Kommun
11.30-11.50 Testbädd Värmdö Skärgård – vad händer nu? Christina Wikberger och Sofia Brorsson, Värmdö kommun

Följ DialogLAB via länk >>