Hållbar skärgård

Seminarium för en mer hållbar skärgård

Arrangör: Energikontoret Storsthlm
Plats: Lillsved
Tid: Måndag den 30/9, kl. 14.00-17.00
Målgrupp: Små och medelstora företag i skärgården. Exempelvis lanthandlare, restauranger, hotell och vandrarhem

Seminariet är helt kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 25/9.

Energikontoret Storsthlm bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen och Värmdö kommun, in till inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat. Syftet är att stärka små och medelstora företag i skärgården att bli mer energi- och klimatsmarta för att kunna möta framtidens behov av en levande skärgård som också tar hänsyn till de energi- och klimatmål som finns för regionen.

Vi berättar bland annat om de stöd och bidrag som finns att söka för företag i skärgården, om vad den nya F-gasförordningen innebär för förändringar, samt exempel på en hur företagets hållbarhetsarbete kan användas i marknadsföringen i syfte att stärka lönsamhet och varumärke. Avslutningsvis bjuder vi in till frågestund och diskussion.

14.00: Uppstart och presentation

14.15Hur kan företag kommunicera sitt hållbarhetsarbete?

Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF, håller ett inspirerande föredrag om hur företag kan stärka sitt varumärke genom att lyfta fram sin hållbarhetsprofil.

15.15Hållbarhet i praktiken

Lillsveds konferensanläggning berättar om sitt arbete med hållbarhet.

15.25: Fika med mingel

15.45F-gasförordningen – hur påverkar den företagen?

Philip Junghahn, Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivare, berättar om F-gasförordningen, samt det stöd kommunen kan ge i energi- och klimatfrågor.

16.15: Stöd och bidrag för energieffektivisering

Representanter från Länsstyrelsen och Energikontoret Storsthlm berättar om vilka stöd och bidrag som finns för företag på landsbygden.

16.45: Avslut och tid för frågestund och diskussion