Varmt välkommen till DialogLAB Hållbar tillsyn

DialogLAB används som en framgångsrik metod för att utveckla samskapande mellan kommun och näringsliv.

Olle Karlstorp från Svenskt Näringsliv, Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande och Lars-Erik Alversjö, Ordförande Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden öppnar morgonen med framgångsrika exempel från Rättvik och hur Värmdö kommun satsar på näringslivsarbetet.

Sissela Falk, Enhetschef och Linn von Post, Stavsnäs Macken pratar om hur vi finner vägen till en dynamisk och hållbar tillsyn. Möjlighet ges att tycka till om nya sättet att arbeta med tillsyn samt att vara delaktig i var vi lägger fokus i kommande insatser.

I smågrupper kommer alla deltagare ges chansen att ta del utav DialogLABs-metoden och arbeta med nyckelfrågor i näringslivsarbetet. Målet är att förenkla vardagen för företagare men även öka det innovativa klimatet så att flera företag kan växa och att nya kan etablera sig i Värmdö kommun.

Läs mer och anmäl dig till DialogLab Hållbar tillsyn här