DialogLAB Testbädd Värmdö skärgård

DialogLAB Testbädd Värmdö skärgård

Arrangör: Värmdö kommun och KTH
Plats: KTH, sal D36, det så kallade “gamla styrelserummet”, se bild på lokalen. Eller via LÄNK >>
Tid: Onsdag den 2/10, kl. 09.30-16.00

Anmälan kan göras till förmiddag, eftermiddag eller hela dagen. Separat anmälan görs till lunchen.

Skärgården är fylld av liv. Generationer som levt i harmoni med naturen. En natur som gett oss allt vi älskar och behöver. Livsnerven i skärgården är vatten. Varje dag ger skärgårdens hav, sjöar, våtmarker och skogar livsnödvändiga ekosystemtjänster. De renar, filtrerar och skapar balans. Det möjliggör glädjen att få bo, leva och ha blomstrande verksamheter.

Men nu står vi inför stora utmaningar. Skärgården, liksom många andra delar av världen, riskerar att få slut på rent sötvatten.

Inom Testbädd Värmdö Skärgård samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Under förmiddagen kommer ni att få ta del av de resultat vi kommit fram till under året.

Program Förmiddag: 
9.30-10 Mingel och Kaffe
10-10.15 Vattencentrums arbete: David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum
10.15-11.00 Circular water challenge “Vad vi har gjort och vad vi har lärt som vi vill dela med oss av” Anders Nordström, Stockholms Universitet och Christian Pleijel, KTH
11.00-11.30 Seastop: Mats Örblom, Skärgårdsutvecklare Värmdö Kommun
11.30-11.50 Testbädd Värmdö Skärgård – vad händer nu? Christina Wikberger och Sofia Brorsson, Värmdö kommun
Program Eftermiddag: 
13:00-16:00 Hur kan erfarenheterna från Circular Water Challenge Workshop hällas in i Sea Stop och leda till ett mera cirkulärt vattenbruk i skärgårdarnas gästhamnar? Christian Pleijel, KTH och Mats Örblom, Skärgårdsutvecklare Värmdö Kommun.