För att förbättra företagsklimatet på Värmdö har Värmdö Kommun öppnat dörren för samskapande mellan företag och kommun genom DialogLAB. Syftet är att öka kontaktytorna och därigenom skapa förutsättningar för behovsdriven utveckling. Målsättningen med DialogLAB är att vi effektiviserar processer för att förenkla för företagen i kontakten med kommunen.

Under hösten har två DialogLAB genomförts, där tjänstemän från kommunen och företagare träffats för att gemensamt identifiera och arbeta fram konkreta lösningar kring service och bemötande. Gruppen har identifierat utmaningar, inventerat behov och tagit fram konkreta förslag på lösningar.

Nu bjuds du in till att delta på DialogLAB den 21 november där du har möjlighet att medverka och forma nästa steg i detta arbete.