DialogLAB Hållbar tillsyn

DialogLAB Hållbar tillsyn

Arrangör: Värmdö kommun
Plats: Fågelbrohus, Fågelbrovägen 20, Värmdö
Tid: Torsdagen den 3/10, kl 9.30-13.00

FULLBOKAT! Men anmäl dig för att hamna på väntelistan. Vi hör av oss om det blir en ledig plats.

Varmt välkomna till DialogLAB som framgångsrik metod för att utveckla samskapande mellan kommun och näringsliv.

Morgonen inleds med att Olle Karlstorp från Svenskt Näringsliv berättar om hur en genomsnittsföretagare i Värmdö ser ut samt hur Rättviks kommun har arbetat för ett framgångsrikt företagsklimat och skapat bra relationer mellan kommun och näringsliv.

Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande och Lars-Erik Alversjö, Ordförande Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden talar om satsningen på näringslivsarbetet och vikten av att vi vågar arbeta målmedvetet med det strategiska förändringsarbetet.

Sissela Falk, Enhetschef och Linn von Post, Stavsnäs Macken delar med sig av sina unika erfarenheter kring hur man genom utvecklande dialog mellan kommun och näringsliv finner vägen till en dynamisk och hållbar tillsyn. Ni ges möjlighet att tycka till om nya sättet att arbeta med tillsyn samt vara delaktiga i var vi lägger fokus i kommande insatser.

I smågrupper kommer alla deltagare ges chansen att ta del utav DialogLABs-metoden och arbeta med nyckelfrågor i näringslivsarbetet. Exempelvis kommer en grupp få chans att vidare utvärdera platsbesöksprocess – miljöenhetens nya sätt att arbeta med tillsyn. Målet är att förenkla vardagen för företagare men även öka det innovativa klimatet så att flera företag kan växa och att nya kan etablera sig i Värmdö kommun.

Några utav dagens samtalsledare:
Illona Klein Gullberg, kommunikationschef
Sissela Falk, Chef för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten
Olle Karlstorp, Svenskt Näringsliv
Linn von Post, Stavsnäs Macken

 

FULLBOKAT! Men anmäl dig för att hamna på väntelistan. Vi hör av oss om det blir en ledig plats.