Nästa vecka är det Värmdö Företagarvecka!

Företagarveckan närmar sig med stormsteg! Vi som jobbat med det här ett tag nu ser fram emot alla möten med företagare som kommer äga rum.

Företagarna Nacka Värmdö, Visit Värmdö, Värmdö Företagarförening och Värmdö kommun tillsammans med Storsthlm och KTH bidrar på olika sätt med programpunkter. Temat för veckan är Hållbarhet.

Det blir seminarier, workshops och möten där företagare är i centrum. Årets program bjuder bland annat på Drop-outs hos företag i Värmdö, hantverkarlunch, modeshow, DialogLAB, seminarier och workshops samt AW och gala.

Deshira Flankör (M) Kommunstyrelsens ordförande säger:

”Våra lokala företagare och det lokala näringslivet är en viktig del av Värmdö kommun och vår strävan efter att gemensamt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vår förhoppning är att Värmdö Företagarvecka ska verka inspirerande och motiverande för samtliga medverkande” 

Frågor som återkommer under veckan behandlar i huvudsak samhällsplanering på kort och lång sikt, samt service och bemötande i kontakten med kommunen. En viktig utmaning för kommunen är därför att stärka samarbetet mellan näringsliv och samhällsbyggnad, för att utveckla effektiva och tydliga processer och ett klimat där kommunen och näringslivet arbetar tillsammans för att utveckla samhället.

”Att arbeta förebyggande i näringslivsfrågor i samråd med företagen är nyckeln till framgångsrikt näringslivsarbete. Vi har arbetat fram innehållet i veckan tillsammans med näringslivet och hoppas på att företagarveckan bidrar till många givande möten. Vår idé är att skapa just det; möten som leder till att vi kan förenkla vardagen för företagare, öka det innovativa klimatet och ge möjlighet för fler företag att växa och etablera sig i Värmdö kommun”, säger Sofia Brorsson, Näringslivschef, Värmdö kommun.

Programmet hittar du här och här anmäler du dig.

Välkommen!