Circular Water Challenge är ett forsknings- och innovationsinitiativ som bygger på EU projektet Water Saving Island som genomfördes 2017. WSI genomfördes tillsammans med åtta små öar i Europa med fokus på att spara 25% av det vatten som producerades på ön. 

Circular Water Challenge är ett nytt initiativ med syftet att undersöka om vi kan bryta det linjära resursflödet för vatten.

I dag har vi utmaningar som  leder till ohållbart eller ojämlikt uttag av färskvatten och utsläpp av vattenburna föroreningar till naturliga vattenförekomster. Projektet förväntas leda till förbättringar genom att i högre grad återanvända vatten.

Läs mer om programpunkten här >>

Läs mer om projektet här >>

Christian Pleijel, Director Leadership and Change, KTH och projektledare Circular Water Challenge