Samordningsförbundet VärNa jobbar med samverkan för arbetslivsrehabilitering i Nacka och Värmdö och håller i seminariet Gör din CSR-grej lokalt

ASF – Arbetsintegrerande sociala företag – är en form av företag som arbetar med två verksamhetsgrenar. Den ena är rent kommersiell och kan handla om såväl produktion som tjänster – den andra grenen handlar om att ge människor som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden en möjlighet att utvecklas och lyckas. ASF behöver flera samarbetspartners för att lyckas med sitt uppdrag. Kom och lyssna på hur du kan bidra!

Läs mer och anmäl dig här